Over dit verslag

Jaarverslag 2017

GRI-tabel

GRI StandaardVoorschriftDirecte informatie,
Bladzijde en/of URL
Reden van niet 
rapporteren
ALGEMENE VERSLAGGEVINGSVOORSCHRIFTEN
102-1Naam van de organisatieFacilicom Group N.V. 
102-2Activiteiten, merken, producten en diensten.

Onze organisatie
Bedrijfsmodel 
Ons werkveld

 
102-3Locatie van het hoofdkantoorColofon  
102-4Locatie van vestigingen en activiteiten

Onze organisatie 

 
102-5Eigendomsstructuur en rechtsvormKapitaalbelangen 
102-6Afzetmarkten

Bedrijfsmodel
Waardeketen

 
102-7Omvang van de organisatiei. Totaal aantal werknemers
ii. Totaal aantal vestigingen
iii. Netto-inkomsten
iv. Totaal vermogen
v. Aantal geleverde producten/diensten 
v. Gegevens niet beschikbaar
102-8Informatie over werknemers en andere arbeidskrachtena. Aantal werknemers tijdelijk/vast (geslacht)
b. Aantal werknemers tijdelijk/vast (regio)
c. Aantal werknemers full-time/part-time (geslacht)
d. Arbeidskrachten geen werknemers
e. Significante wisselingen in aantallen
f. Toelichting op data
d. Niet van toepassing

e. Niet van toepassing
102-9Toeleveringsketen

Waardeketen 

 
102-10Significante veranderingen in de organisatie of toeleveringsketenBestuursverslag 
Organisatorische vernieuwing
 
102-11VoorzorgsprincipePrincipe 15 van de Rio Declaration on Environment and Development wordt impliciet toegepast in ons MVO-beleid. Dat is gebaseerd op maatregelen ter voorkoming van verdere milieuvervuiling die passen bij ons bedrijf en die gangbaar zijn in onze sector en in Nederland. 
102-12Onderschrijving van extern ontwikkelde initiatieven

Certificeringen, normen en codes

 
102-13LidmaatschappenLidmaatschappen 
102-14Verklaring van de hoogste beslissingsbevoegdeBestuursverslag  
102-16Waarden, uitgangspunten, standaarden en gedragsnormen

Integriteit 

Certificeringen, normen en codes

 
102-18BestuursstructuurBestuursstructuur 
102-40Overzicht van groepen belanghebbendenStakeholdertabel 
102-41Collectieve arbeidsovereenkomstPersoneelscijfers 
102-42Identificatie en selectie van belanghebbendenMet stakeholders in dialoog 
102-43Benaderingswijze voor betrokkenheid van belanghebbendenStakeholdersdialoog  
102-44Belangrijkste onderwerpen en vraagstukkenStakeholdersdialoog  
102-45Ondernemingen die zijn meegenomen in de geconsolideerde jaarrekening en die niet onder dit verslag vallenKapitaalbelangen 
102-46Bepalen van de inhoud van het verslag en afbakening van de onderwerpen

Over dit verslag

 
102-47Overzicht van materiële onderwerpenMaterialiteit 
102-48Herformuleringen van informatieEr zijn geen herformuleringen van informatie ten opzichte van eerdere verslagen (geen wijzigingen in de definities en meetmethoden van de gerapporteerde data). Alle gegevens zijn gebaseerd op metingen tenzij anders aangegeven. Ander onzekerheden in de data zijn, indien toepasselijk, toegelicht bij de betreffende gegevens. 
102-49Veranderingen in materiële onderwerpenEr zijn geen wijzigingen in de materiële onderwerpen ten opzichte van 2015 
102-50Verslaggevingsperiode

Over dit verslag 

 
102-51Datum van het meest recente verslag24 april 2017 
102-52VerslaggevingscyclusOver dit verslag  
102-53Contactpunt voor vragen over het verslagContact 
102-54Bewering van verslaggeving volgens GRI StandardsOver dit verslag 
102-55GRI TabelOver dit verslag  
102-56Externe controleOver dit verslag  
MATERIËLE ONDERWERPEN
Tevredenheid opdrachtgevers/klantgerichtheid
GRI 103: Managementbenadering103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag  
103-2 ManagementbenaderingResultaatgericht  
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingResultaatgericht  
Indicator (Facilicom Group)Net Promotor Score (NPS)Klanttevredenheid 
 Innovatie en kwaliteit
GRI 103: Managementbenadering  103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag 
103-2 ManagementbenaderingVernieuwend 
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingVernieuwend  
Indicator (Facilicom Group)Aantal nieuwe (integrale) dienstenIntegrale diensten en innovaties 
 Gezondheid medewerkers/ziekteverzuim
GRI 103: Managementbenadering  103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag 
103-2 ManagementbenaderingGezonde medewerkers en Ziekteverzuim  
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingGezonde medewerkers en Ziekteverzuim  
Indicator (GRI & Facilicom Group)403-2 VerzuimpercentageGezonde medewerkers en Ziekteverzuim  
Integriteit  
 GRI 103: Managementbenadering103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag 
103-2 ManagementbenaderingIntegriteit  
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingIntegriteit  
Indicator (GRI)205-2 Bevestigde gevallen van corruptie en de getroffen maatregelenIntegriteit 
 Social return 
 GRI 103: Managementbenadering103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag 
103-2 ManagementbenaderingSocial Return  
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingSocial Return 
 Indicator (Facilicom Group)PSO TredeSocial Return 
 Duurzame inzetbaarheid
 GRI 103: Managementbenadering103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag 
103-2 ManagementbenaderingOnze medewerkers  
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingOnze medewerkers  
 IndicatorAantal mobiliteitstrajectenOnze medewerkers  
 Veiligheid
GRI 103: Management-benadering   103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag 
103-2 ManagementbenaderingVoedselveiligheid

Voedselveiligheid is vooral van belang bij Albron, de cateringdivisie van Facilicom Group. Voedselveiligheid is en blijft een basisvoorwaarde voor de dagelijkse praktijk. Meer informatie over certificering, voldoen aan wet- en regelgeving en het dagelijks werk met voedsel en hygiëne, staat in het GRI-verslag 2016 van Albron

Veiligheid op de werkvloer 
Veiligheid op de werkvloer 

 
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingVeiligheid op de werkvloer   
 Indicator (GRI & Facilicom Group)

403-2
Ongevallenfrequentie 

Veiligheid op de werkvloer  
Mensenrechten    
 GRI 103: Management-benadering  103-1 Materialiteit en afbakeningOver dit verslag 
103-2 ManagementbenaderingInkoopcode  
103-3 Evaluatie van de managementbenaderingInkoopcode  
Indicator (GRI) 414-2 Aantal leveranciers beoordeeld op mensenrechtenInkoopcode 
OVERIGE ONDERWERPEN*   
Financiële positie    
 

Indicator (Facilicom Group)

RendementspercentageFinancieel resultaat 
 

Indicator (Facilicom Group)

Winst voor belasting, interest en afschrijvingen immateriële activa (ebita)Financieel resultaat 
 

Indicator (Facilicom Group)

Geconsolideerd
omzetvolume
Financieel resultaat 
 Milieubelasting   
 

Indicator (GRI & Facilicom Group)

305-1 Directe broeikasgassen (Scope 1)CO2-neutraal in 2030 
 

Indicator (GRI & Facilicom Group)

305-2 Energie indirecte broeikasgassen (Scope 2)CO2-neutraal in 2030  
 

Indicator (GRI & Facilicom Group)

305-5 Reductie van broeikasgasemissiesCO2-neutraal in 2030  
 

Indicator (Facilicom Group)

MilieulabelsMilieulabels  
Indicator (GRI & Facilicom Group)306-2 Totaal gewicht van afval per type en verwijderingsmethodeAfval  
 Diversiteit   
 Indicator (Facilicom Group)Aantal nationaliteiten in werknemersbestand Personeel  
 Duurzaam inkopen   
Indicator (Facilicom Group)Aantal leveranciers die inkoopcode hebben getekendOnze waardeketen  
 Opleiding/training   

Indicator (Facilicom Group)

Aantal medewerkers dat een training heeft gevolgd per divisie

Opleidingscijfers 

 
 Verantwoordelijk marktgedrag   

Indicator (Facilicom Group)

Aantal divisies dat de Code Verantwoord Marktgedrag heeft ondertekendCode Verantwoord Marktgedrag 

Verslaggevingsproces

Reikwijdte en afbakening
Sinds 2008 publiceert Facilicom Group jaarlijks voor al zijn stakeholders en overige geïnteresseerden over zijn financiële en duurzaamheidsresultaten en -activiteiten. Vorig jaar verscheen het Jaarverslag 2016 op 24 april 2017.

Voor de inhoud van het Jaarverslag 2017 zijn de Transparantiebenchmark 2017 van het Ministerie van Economische Zaken en de standaards van het Global Reporting Initiative, GRI Standards, gebruikt. Voor de Transparantiebenchmark richten wij ons, net als vorig jaar, op een top-50 notering. Voor de GRI Standards streven we om in overeenstemming te zijn met verslaggevingsniveau ‘Core’. De GRI-tabel op pagina 100-103 is een verwijzing naar de informatie over Facilicom Group in dit geïntegreerde jaarverslag en op externe, publiekelijk toegankelijke website die voldoet aan de verslaggevingscriteria van de GRI Standards. De begrippenlijst op pagina 109 geeft op overzichtelijke wijze een definitie van de in dit Jaarverslag 2017 veelgebruikte woorden en termen.

Dit Jaarverslag 2017 rapporteert over het boekjaar 2017, dat loopt van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. Het gaat, onder andere, over activiteiten op alle onderwerpen die voor zowel Facilicom Group als zijn stakeholders van materieel belang zijn. Inclusief de onderwerpen in de waardeketen, die van belang zijn voor leveranciers en klanten, zoals Klantgerichtheid en Milieubelasting. De informatie in dit verslag, inclusief die over de materiële onderwerpen, heeft betrekking op de 96 vestigingen van Facilicom Group in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk, tenzij anders vermeld. De bedrijven waarin Facilicom Group een (minderheids)belang heeft, zijn in dit verslag niet meegenomen, gezien de beperkte invloed op het beleid van deze organisaties. De maatschappelijke activiteiten en resultaten van Albron die in dit Jaarverslag 2017 staan zijn wel voor 100% verwerkt en gaan dus over heel Albron. In een afzonderlijk maatschappelijk verslag rapporteert Albron over al zijn duurzaamheidsresultaten en -activiteiten.

Materialiteit
De Managers Kwaliteit die de materialiteitsanalyse in 2015 samen met stakeholders uitvoerden, hebben de uitkomsten gecontroleerd op actualiteit en intern vastgesteld dat de materiële onderwerpen uit 2015 ongewijzigd zijn gebleven in 2017. Ook de materialiteitsmatrix blijft daarmee ongewijzigd. Vervolgens is de materialiteitsmatrix geaccordeerd door het concerndirectieteam. Voor een beschrijving van de wijze waarop deze analyse in 2015 is uitgevoerd samen met stakeholders wordt verwezen naar het Jaarverslag 2015 en naar de verwijzingen en toelichtingen in de GRI-tabel 2015 bij G4-17 tot en met G4-21. G4-20 en G4-21 vermelden de afbakening van de materiële onderwerpen voor de interne respectievelijk externe stakeholders.

De materialiteitsmatrix maakt onderscheid tussen onderwerpen die een hoge, gemiddelde of lage impact hebben voor Facilicom Group en die van hoog, gemiddeld of laag belang zijn voor zijn stakeholders. Het meest materieel zijn de onder­werpen die zowel een hoge impact hebben op Facilicom Group als van hoog belang zijn voor zijn stakeholders. De materiële onderwerpen zijn:

  • Tevredenheid opdrachtgevers/klantgerichtheid
  • Innovatie en kwaliteit
  • Gezondheid medewerkers/ziekteverzuim
  • Integriteit
  • Social return
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Veiligheid (voedsel en op de werkvloer)
  • Mensenrechten

De uitkomsten van de stakeholderdialoog vormen belangrijke input voor de verdere aanscherping van onze koers. Door over deze onderwerpen te rapporteren, sluiten we met dit jaarverslag aan op de behoeften van alle belanghebbenden. Voor deze onderwerpen is in dit Jaarverslag 2017, conform de GRI Standards, een beschrijving opgenomen van de managementbenadering.

Informatieverzameling
Het Jaarverslag 2017 is als volgt tot stand gekomen. In de voorbereidende fase zijn de doelstellingen bepaald voor de opzet en de structuur van het verslag. Het jaarverslag van 2016 vormde daarbij het uitgangspunt. Dit jaar is tot doel gesteld om cijfers een rijkere tekstuele onderbouwing te geven, om een bredere informatie-uitvraag te doen bij alle landen en divisies van Facilicom Group en op een uniforme wijze. Ook was het doel om hoger te scoren op de Transparantiebenchmark (2017: 53e plek met 173 punten).

Op basis van een analyse op de Transparantiebenchmark 2017, de GRI Standards, het Jaarverslag 2016 en overige specifieke wensen, is een totaaloverzicht gemaakt van de uit te vragen informatie per onderwerp in het jaarverslag. Per onderwerp is een contentowner aangewezen, soms meerdere als het onderwerp bij verschillende landen en divisies van Facilicom speelt. Per onderwerp is een informatie­sheet opgesteld, een format voor de contentowner om de cijfers en teksten voor het jaarverslag mee aan te leveren. Waar mogelijk werden cijfers en teksten van vorig toegevoegd. Om die te updaten en te wijzigen of aan te vullen waar nodig. De formats zijn per e-mail aan de contentowners verstuurd met de vraag om ze in- en aan te vullen. Het bestuursverslag is geschreven door het Algemeen Bestuur. Tegelijkertijd zijn met alle divisiedirecteuren interviews gehouden, die onder andere gebruikt zijn in het bestuursverslag. Verder zijn CEO Geert van de Laar en vice-CEO Martine Geurts geïnterviewd voor de strategische informatie en de speerpunten in het verslag.

Vaststelling van gegevens vindt op centraal niveau plaats en wordt jaarlijks op dezelfde wijze vastgesteld. Bronnen hiervoor zijn de periodieke rapportages die zijn gegenereerd door de geautomatiseerde basissystemen van Facilicom Group. Veel van deze gegevens komen ook periodiek binnen de divisies terug in de periodieke management rapportages. Voor het vaststellen van de resultaten op de doelstellingen van het MVO-beleid zijn ten opzichte van het vorige duurzaamheidsverslag geen wijzigingen in de meetmethoden of definities.

Op basis van de aangeleverde informatie en de interviews zijn teksten geschreven en voorstellen voor visuals of grafische weergave van kwantitatieve informatie gedaan, in de van te voren vastgestelde rapportagestructuur.

Een volledige eerste tekstversie is ter beoordeling voorgelegd aan de CEO, de vice-CEO en de afdeling Corporate Communicatie. Het bestuursverslag is door alle bestuursleden beoordeeld. De wijzigingen op de eerste tekstversie zijn vervolgens verwerkt in een tweede versie. Deze is nogmaals besproken met de vice-CEO, de CFO en de afdeling Corporate Communicatie. Na een finale controle op het voldoen aan de Transparantiebenchmark 2017 en de GRI Standards (Core) is het verslag als pdf opgemaakt en nogmaals gecontroleerd. Daarna is het digitale verslag gepubliceerd.

Een communicatieadviseur van Facilicom Group was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie. De afdeling Corporate Communicatie verzorgde de volledige opmaak van het jaarverslag. Extern bureau De DuurzaamheidsRapporteurs adviseerde bij het concept, coördineerde de niet-financiële informatieverzameling, verzorgde de interviews en teksten en controleerde op aansluiting met de Transparantiebenchmark en de GRI Standards. Connect Holland verzorgde de online publicatie. De concerndirectie is eindverantwoordelijk voor de inhoud en heeft het definitieve verslag formeel goedgekeurd. De jaarrekening en de maatschappelijke informatie in het Jaarverslag 2017 zijn door een onafhankelijke externe accountant gecontroleerd.

Begrippenlijst

Een overzicht van de belangrijkste begrippen, afkortingen, definities en indicatoren.

Colofon

Facilicom Group NV (KvK-nr. 24285518) is formeel een buitenlandse vennootschap, opgericht naar Antilliaans recht, statutair gevestigd te Curaçao en kantoorhoudend te Schiedam, Nederland.

Tekst en advies
De DuurzaamheidsRapporteurs, Rotterdam

Realisatie
Corporate Communicatie Facilicom Group

Websiteontwikkeling
Connect Holland, Rotterdam

Fotografie
Studio 38º Celcius, Shutterstock

Jaarverslag2017.facilicom.nl
Het digitale geïntegreerde jaarverslag met alle informatie over de strategische, maatschappelijke en economische resultaten en activiteiten in 2017.

facilitaironline.nl
Hét kenniscentrum van Facilicom Group met blogs, cases, referenties, stories en whitepapers.

facilicom.nl
De website biedt meer informatie over Facilicom Group en alle divisies.

Blijf op de hoogte
@facilicomnl
linkedin.com/company/facilicom
facebook.com/Facilicomnl

Facilicom Group besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op deze website. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Voor kennelijke fouten en type- of invoerfouten kan Facilicom Group nooit aansprakelijk gesteld worden.

Contactinformatie
Wij nodigen u van harte uit om te reageren op dit jaarverslag. Voor vragen en opmerkingen is er een speciaal e-mailadres: jaarverslag@facilicom.nl.