Kerncijfers

Jaarverslag 2017

Economische Kerncijfers

BEDRAGEN in € (x1.000)

 2013in %
van omzet
2014in %
van omzet
2015 1)in %
van omzet
2016in %
van omzet
2017in %
van omzet
Bedrijfs-
opbrengsten
1.018.305100%1.029.863100%1.198.278100%1.291.734100%1.242.956100%
Bedrijfskosten ex afschrijving 
immaterieel vast actief
988.85597,1%999.75297,1%1.184.83898,9%1.261.11497,6%1.214.30997,7%
           
EBITA29.4502,9%30.1112,9%13.4401,1%30.6202,4%28.6472,3%
Afschrijving immaterieel 
vast actief
    1.302 2.977 3.315 
Bijzondere waarde-vermindering goodwill    2.474 1.065 652 
           
EBIT29.4502,9%30.1112,9%9.6640,8%26.5782,1%24.6802,0%
Financieel
resultaat
1.419 1.478 166 -409 -1268 
Resultaat deelnemingen1.004  1.002 493 1.153 10.301 
           
Groepsresultaat voor belasting31.8733.1%32.5913.2%10.3230,9%27.3222,1%33.7132.7%
Aandeel derden-769 -391 2.452 -206 -1924 
           
Resultaat voor
belasting
31.1043,1%32.2003,1%12.7751,1%27.1162,1%31.7892,6%
Belasting8.885 8.805 4.869 9.013 8.980 
           
Nettowinst22.2192,2%23.3952,3%7.9060,7%18.1031,4%22.8091,8%


       201320142015 1)20162017
Gemiddeld aantal
personeelsleden in vaste dienst
29.02928.04529.91530.77728.093
Balanstotaal457.679480.172537.114553.582508.397
Groepsvermogen218.418222.006235.918242.008206.595
Aansprakelijk
vermogen
230.747233.852247.876253.641214.757
Werkkapitaal110.94998.70382.09371.16067.519
Current ratio1,51,41,31,31,3
Solvabiliteit in %47,746,243,943,740,6


1) vergelijkende cijfers 2015 zijn aangepast in verband met opname 31,25% in Albron BV

Bedrijfsopbrengsten Facilicom Group in € (x 1000)

Scroll over de punten in de lijngrafiek voor de exacte bedrijfsopbrengst per jaar

EBITA Facilicom Group in € (x 1000)

Scroll over de punten in de lijngrafiek voor de exacte EBITA per jaar

Omzet Facilicom 2017 per divisie in €

Scroll over de cirkel voor de omzet per divisie

Omzet Facilicom 2017 per land in €

Omzet per land in € (x 1000)

Scroll over de staven in het diagram voor de omzet per land

Omzet buitenland in € (x 1000)

Scroll over de staven in het diagram voor de exacte omzet van de buitenlandse bedrijven

Sociale kerncijfers

Milieu kerncijfers